Waarom zijn er meer woonwagenterreinen nodig?
Al vele jaren is er een groot tekort aan standplaatsen. Niet alle woonwagenbewoners kunnen nog in
een woonwagen wonen. Ook onze kinderen niet. Er is onvoldoende plaats. Wij vinden het nochtans
belangrijk dat onze kinderen deze levenswijze verder kunnen zetten, want dit is het belangrijkste
onderdeel van onze cultuur. Door het tekort aan standplaatsen verdwijnt onze cultuur. Daarom
moeten er standplaatsen bijkomen zodat we onze cultuur kunnen verder zetten en kunnen verder
leven in familieverband.

Welke problemen zijn er als je geen vaste
standplaats hebt?

Momenteel zijn het voornamelijk de Roms (een subgroep van de Belgische woonwagenbewoners) die het meest op
zoek zijn naar een vaste standplaats. Zij kunnen nergens terecht en moeten alle dagen rondtrekken van plek naar
plek. Zij kunnen hierdoor hun kinderen niet naar school sturen en hebben geen toegang tot de basisvoorzieningen. Dat is heel erg voor die gezinnen.

Wat is uw droom voor de toekomst? Wat is uw
boodschap aan de nieuwe beleidsmakers?

De overheid moet de burgemeesters verplichten om voldoende woonwagenterreinen aan te leggen.
Zeker diegene die woonwagenbewoners op hun grondgebied hebben. De Vlaamse overheid voorziet
nu al een budget om terreinen aan te leggen, dus ze moeten niet klagen over het tekort aan centen.
Ik zou ook willen dat de minister meer aandacht heeft voor ons. We worden altijd in een hoekje van
de maatschappij geduwd terwijl wij deel uitmaken van dezelfde maatschappij. Er wordt geen
rekening met ons gehouden. We worden niet gehoord. Ik vraag dat onze cultuur en onze woonvorm
meer gerespecteerd worden.