De positie van personen met een migratie-achtergrond op de arbeidsmarkt is al vele jaren ongunstig. De etnische kloof is ondanks de vele acties en maatregelen opvallend groot in vergelijking met andere Europese landen. In mei 2018 wees de Europese Commissie België er nogmaals op dat de werkzaamheidskloof tussen autochtonen en personen met een migratieachtergrond één van de  grootste is in vergelijking met andere Europese landen. De werkzaamheidsgraad voor de leeftijd 20-64 jaar was in 2016 49.1% in vergelijking met autochtonen 70.2%.[1] Ook de OESO benadrukte in 2017 deze zorgwekkende blijvende kloof en pleit om o.a. in te zetten op een specifiek beleid ten aanzien van personen met een migratieachtergrond.[2]

Internationaal staat België, maar ook haar afzonderlijke regio’s ervoor bekend om haar slechte prestaties inzake personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Volgens het EAK-survey (2016) lag in het Vlaamse gewest de werkzaamheidsgraad van personen tussen 20 en 64 jaar met een Belgische nationaliteit op 73% en met een niet-EU nationaliteit op 46%. De etnische kloof schommelt al meer dan een decennium tussen de 24 en 30 procentpunten.[3] Deze dramatische cijfers vragen om drastische maatregelen.

 

Het Minderhedenforum vraagt aandacht voor de precaire positie van etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt. Het wil bijdragen tot de evenredige en volwaardige arbeidsparticipatie van etnisch-culturele minderheden door aanbevelingen te formuleren op federaal en Vlaams niveau.

U kan het document verder lezen op https://www.minderhedenforum.be/wat-doen-wij/werk