De eisen die het Minderhedenforum politieke partijen wil voorleggen, zodat ze constructief beleid kunnen voeren rond de participatie van etnisch-culturele minderheden, zijn gebundeld in een memorandum. Voor het gemak voorzien we ook een korte en minder technische versie van onze aanbevelingen: ons mini-memorandum. Hieronder kun je beide bekijken en downloaden. De hoofdpunten hebben we voorgelegd aan de grotere Vlaamse politieke partijen. Hier lees je wie de voor- en tegenstanders zijn van onze aanbevelingen.

Lees meer: onze memorandums.

Wilt u graag meer weten over onze eisen, lees dan onze mini memorandum.

Voor een gedetailleerde versie van onze eisen, geschikt voor o.a. beleidsmakers, kan u onze volledige memorandum lezen of downloaden.

.

Samengevat…

1. Nultolerantie voor discriminatie en racisme

Het aantal meldingen bij gelijkenkansencentrum Unia op basis van raciale criteria nam de afgelopen jaren toe. Deze meldingen zijn slechts het topje van de ijsberg. De kans om betrapt te worden als je discrimineert is klein. De kans om daarvoor vervolgd te worden is nog kleiner. Daders kunnen ongestraft discrimineren en racistisch zijn, terwijl slachtoffers in een moedeloze situatie verkeren. Het uitbannen van racisme en discriminatie is topprioriteit voor het Minderhedenforum. Zelfregulering en sensibilisatie zijn onvoldoende. Wij vragen om nultolerantie voor racisme en discriminatie, met afdwingbare maatregelen om overtredingen op te sporen en te bestraffen.

Hoe denken de partijen over racisme?

Discriminatie op basis van naam bij interesse in huuradvertenties

Waar Koen geen afwijzing ontvangt, krijgt Mourad van 2 op de 5 verhuurders een afwijzing?

2. Onderwijs als hefboom voor opwaartse mobiliteit

De kansen van leerlingen met migratieachtergrond zijn minder rooskleurig dan die van andere leerlingen. Die ongelijke kansen zijn vaak de oorzaak van ongelijke resultaten. Het prestatieverschil tussen leerlingen met- en zonder migratieachtergrond is veel groter in Vlaanderen dan elders in Europa. Leerlingen met een migratieachtergrond blijken veel vaker een B- of C-attest te krijgen en daarmee in het waterval-systeem te belanden, ook als ze dezelfde resultaten behalen als hun klasgenoten zonder migratiegeschiedenis. Onderwijs is de basis voor sociale participatie en opwaartse mobiliteit en op alle niveaus blijkt momenteel echter een achterstelling van instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en studenten met een migratieachtergrond.

Hoe denken de partijen over onderwijs?

3. Een ambitieuze, geïntegreerde en resultaat gebonden interculturalisering in alle maatschappelijke domeinen

Hoewel diversiteit door velen wordt geprezen, staat dit agendapunt zelden bovenaan de prioriteitenlijst, met als resultaat dat er weinig sectoren (denk maar aan de welzijn-, jeugd-, cultuursector, media, onderwijs, tewerkstelling of het middenveld) de diversiteit weerspiegelen in hun bereik, aanbod en samenstelling. Een groot deel van deze sectoren wordt door de overheid gefinancierd en bijgevolg moeten de sectoren iedereen betrekken en bereiken. De overheid kan hier veel meer stimuleren en afdwingen. De overheid is als grote werkgever ook aangewezen om het goede voorbeeld te geven en het orgaan te zijn dat andere organisaties kan motiveren dat voorbeeld te volgen.

Hoe denken de partijen over welzijn?

We houden de vinger aan de pols.

4. Naar een écht tewerkstellingsbeleid voor etnisch-culturele minderheden

Het is alle hens aan dek. De vergrijzing loert om de hoek. Onze samenleving heeft iedereen die kan werken nodig om de pensioenbom te betalen. Toch wordt nog altijd kwistig omgesprongen met het potentieel en het talent van etnisch-culturele minderheden.

Talloze onderzoeken tonen aan dat er op de arbeidsmarkt geen gelijke kansen en ook geen gelijke uitkomsten zijn voor personen met een migratieachtergrond. Personen met migratieachtergrond vinden moeilijker een job, ook als zij exact hetzelfde diploma hebben als mensen zonder migratieachtergrond.

De Belgische werkzaamheidskloof tussen mensen met en zonder migratieachtergrond staat al jaren in de Europese top drie. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet streng aangepakt worden als België haar trieste podiumplaats wil verlaten. Het argument dat mensen met een migratieachtergrond de skills of know-how niet hebben, gaat niet op.

Hoe denken de partijen over werk?

5. Een sociaal beleid op maat van kwetsbare groepen

Armoede onder personen die geboren werden buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen geboren in België. Bijna twee op de drie kinderen die recent in kansarmoede geboren zijn, hebben een moeder met een niet-Belgische geboortenationaliteit.

Armoede bij mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond steeg tussen de 30% en 60%, terwijl het armoederisicopercentage voor Belgen zonder migratieachtergrond op 12,3% lag. Concreet moet niet minder dan 56% van de mensen met een Marokkaanse achtergrond en 59% van de mensen met een Turkse achtergrond rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Hoe denken de partijen over armoede?

Bijna twee op de drie kinderen die recent in kansarmoede geboren zijn, hebben een moeder met een niet-Belgische geboortenationaliteit.

Armoede onder personen die geboren werden buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen geboren in België.

6. Erken en benut de meerwaarde van etnisch-culturele verenigingen

De groeiende maatschappelijke rol van etnisch-culturele verenigingen en zelforganisaties is een feit. Het veranderende verenigingsleven in Vlaanderen weerspiegelt de diversiteit in de manier waarop mensen vandaag hun vrije tijd en engagement beleven. Net zoals Vlaamse en landelijke organisaties een belangrijke rol speelden in de emancipatie van onder andere vrouwen en arbeiders, spelen de verenigingen van mensen met een migratieachtergrond diezelfde rol voor hun achterban.

Hoe denken de partijen over integratie?